SISTERHOOD
BY CHANGE

Ta et standpunkt

Sisterhood by Change er en kampanje som utfordrer oss til å heie på hverandre og oss selv. Vi er gode nok akkurat slik vi er! Ta et standpunkt – delta i vår holdningskampanje og legg ut et bilde av deg selv på Instagram, #sisterhoodbychange.


...

Ta et standpunkt,


delta i vår holdningskampanje og legg ut et bilde av deg selv på Instagram, #sisterhoodbychange.


Dagens samfunn er preget av et enormt kroppspress. Mange av oss har en ting til felles; vi er selvkritiske til egen kropp. Sisterhood er et samhold hvor kvinner går sammen om at alle kropper er bra nok som de er, og at det finnes viktigere ting i verden enn å skulle passe inn i en forhåndsbestemt mal.