Ta et standpunkt -
delta i vår
holdningskampanje få i tillegg 20% rabatt!


Dagens samfunn er preget av et enormt kroppspress. Mange av oss har en ting til felles; vi er selvkritiske til egen kropp. Sisterhood er et samhold hvor kvinner går sammen om at alle kropper er bra nok som de er, og at det finnes viktigere ting i verden enn å skulle passe inn i en forhåndsbestemt mal.


DELTA HER